Phân lập chất từ cao ethyl acetate của vỏ cây bằng lăng nƣớc (lagerstroemia speciosa) thuộc chi tử vi (lagerstroemia)

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu