Phân biệt các loại thịt heo, bõ, cừu bằng phương pháp multiplex pcr

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu