Operating performance in private equity buyouts - a study of buyouts in sweden between 2001-2008

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 8 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu