Nuôi cấy bacillus subtilis thu nhận α-amylase và ứng dụng trong sản xuất dextrin

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu