Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp hà nội trong quá trình hội nhập kinh tế

  • Số trang: 219 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế