Tài liệu Nhat ky dac biet tk 111

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỔ NHẬT KÝ ĐẶC BIÊT TK111 Tháng 12/2011 Ngày Chứng từ Số Ngày tháng 05/12 156 10/12 162 05/12 10/12 Ghi Có Ghi Nợ các TK 156.2 … Diễn giải Chi tiền vận chuyển ly TT 30 Chi tiền vận chuyển ly kem TK111 825.400 825.400 2.364.613 2.364.613 …………………… Tổng cộng tháng 12/2011 5.431.613 5.431.613
- Xem thêm -