Nhân nhanh plb mãn thiên hồng (doritaenopsis sp) trong một số hệ thống nuôi cấy khác nhau

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34173 tài liệu