Nhân giống cây hoa tiên (Asarum Glabrum Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy mô

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu