Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptonkinase tái tổ hợp từ chủng Streptococus pyogenes trong Echerichia coli

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu