Nhận dạng người dựa vào thông tin khuôn mặt xuất hiện trên ảnh

  • Số trang: 180 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu