Nhận dạng chữ Nôm bằng máy véc - tơ hỗ trợ (SVM)

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu