Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron nhân tạo và giải thuật di truyền

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu