Nhận biết các loại thực thể trong văn bản tiếng việt nhằm hỗ trợ web ngữ nghĩa và tìm kiếm hướng thực thể

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu