Tài liệu Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG CẤP NGHỀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH THANH HÓA NĂM 2011-2013    ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn : TRỊNH THỊ NGA Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ THU HƯƠNG Lớp : NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG K2 Tĩnh gia, 23 tháng 06 năm 2013
- Xem thêm -