Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng một số quy trình thử nghiệm chỉ tiêu sinh thái của sản phẩm dệt may- thử nghiệm phát hiện các phtalat và các chất chống cháy bị cấm trên sản phẩm dệt may

  • Số trang: 307 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu