Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất isopropyl palmitate từ iso propânl và palmstearin

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu