Nghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp. làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23856 tài liệu