Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý iso 9001-2008, iso 14001-2004 và ohsas 1800-2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8696 tài liệu