Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật dsp qua ứng dụng fpga phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm [full]

  • Số trang: 171 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23873 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2015

Mô tả:

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm [full]