Nghiên cứu watermarking trên ảnh số và ứng dụng

  • Số trang: 178 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu