Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán trong thao túng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 2
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu