Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm cabri 3d của giáo viên trong giảng dạy hình học không gian chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao)

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 458 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Đã đăng 25483 tài liệu