Nghiên cứu vi khuẩn khử sunphat ưa nhiệt có khả năng sử dụng dầu thô phân lập từ giếng khoan dầu khí vũng tàu

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 549 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu