Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu