Nghiên cứu vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend giữa polylactic axit (dạng nguyên chất

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu