Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên adaboost

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu