Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu (2)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu