Nghiên cứu và mô phỏng bộ mã trellis turbo dùng trong hệ thống cdma 2000

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu