Nghiên cứu ứng dụng phản ứng reimer-tiemann trong tổng hợp dẫn xuất quinoline

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu