Nghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku, gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7, xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng

  • Số trang: 196 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu