Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron elman nhận dạng vị trí rôbôt hai khâu

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu