Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia x cho kiểm tra các chi tiết máy

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu