Nghiên cứu, ứng dụng hệ mờ lai cho tay máy

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 25543 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHÙNG THANH KIÊN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ MỜ LAI CHO TAY MÁY Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ Mã số: 60520216 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Thái Nguyên - 2014
- Xem thêm -