Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn

  • Số trang: 252 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu