Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (yorkshire, landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở phú xuyên, hà tây

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu