Nghiên cứu tuyển chọn giống bơ (persea americana miller) thích hợp cho một số tỉnh tây nguyên

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015

Mô tả:

Nghiên cứu tuyển chọn giống bơ (Persea americana Miller) thích hợp cho một số tỉnh Tây Nguyên