Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới trong cấy ghép và tái tạo xương trên cơ sở hydrogel composite sinh học gồm biphasic calcium phosphate và polymer sinh học (gelatin, chitosan)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu