Nghiên cứu tổng hợp vài peracetyl-β-D-lucopyranosyl, thiosemicarbazon của N-Alkylisatin

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25417 tài liệu