Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất n, s-dialkyl hóa của 2-mẻcaptobenzimiazol

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu