Nghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridin, azetidin, β-lactam (TT)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25399 tài liệu