Nghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridin, azetidin, β-lactam

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1749 tài liệu