Nghiên cứu tổng hợp n-(2-(7-chloroquinolin-4-ylamino)ethyl)benzamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu