Nghiên cứu tổng hợp một số spinen dạng zn1-xnixfe204 và nicr2-x fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu. (tt)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15213 tài liệu