Nghiên cứu tổng hợp một số spinen dạng zn1-xnixfe204 và nicr2-x fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu luận văn thạc sĩ hóa học

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Nghiên cứu tổng hợp một số Spinen dạng Zn1-xNixFe204 và NiCr2-x Fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu_Luận văn thạc sĩ hóa học