Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của AT(24-Nor-11α-Hydroxy-3-Oxo-Lup-20(29)-Ene-28-Oic acid)tách từ cây ngũ gia bì hương (Acanthopanax Trifloliatus)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15219 tài liệu