Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất amid có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn axít béo c8-c18

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu