Nghiên cứu tổng hợp Levofloxacin từ hợp chất trung gian (-)-(3S)-Methylbenzoxazine quang hoạt

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 1
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu