Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu [full]

  • Số trang: 148 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1200 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu