Nghiên cứu tổng hợp 2,3-Bis-[4-(Methoxyphenyl) Ethylnyl] Quinoxaline từ 1-Iodo-4-Methoxy Benzene bằng phản ứng Sonogashira

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25432 tài liệu