Nghiên cứu tính nhạy cảm kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu